პეტრე სარაჯიშვილის ქ. #1
593 11 13 23

MBG Construction - Golf Operating Center

ინფორმაცია

დამკვეთი: შპს "TBILISI HILLS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION"
მისამართი: ქვემო ქართლი, სოფელი თელეთი (შავნაბადა)
დასრულების თარიღი: 2018
კატეგორია: კომერციული

პროექტის შესახებ

MBG Construction აწარმოებდა რკინა-ბეტონის სამუშაოებს საქართველოში უნიკალურ პროექტ, Tbilisi Hills Golf&Residences-სში გოლფის ოპერაციული ცენტრის მშენებლობისას.

პროექტი შემუშავდა ქალაქ თბილისის მერიასთან სრული შეთანხებით. მხედველობაში იქნა მიღებული არსებული ეკოსისტემის ყველა ნიუანსი და რელიეფის თავისებურებები. მშენებლობისას გამოყენებული იქნა მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის და ეკოლოგიურად სუფთა სამშენებლო მასალები.

პროექტის უნიკალურობა გამოიხატება იმით, რომ აქ შექმნილია საქართველოში პირველი და ერთადერთი პროფესიონალური გოლფის მოედანი.