პეტრე სარაჯიშვილის ქ. #1
593 11 13 23

MBG Construction - Top Sport

ინფორმაცია

დამკვეთი: შპს "ჯიო"
მისამართი: 15 პეკინი ქუჩა
დასრულების თარიღი: 2020
კატეგორია: კომერციული

პროექტის შესახებ

სამშენებლო კომპანია ემბიჯიმ შეასრულა რკინა-ბეტონის სამუშაოები პეკინის ქუჩაზე მდებარე კომერციული ფართის მშენებლობისას.

შენობის სრული ფართობი: 1568 კვ.მ