პეტრე სარაჯიშვილის ქ. #1
593 11 13 23

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი უნივერსიტეტის ქუჩაზე

ინფორმაცია

დამკვეთი: შპს "ნაფეტვრები
მისამართი: თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა #34
დასრულების თარიღი: მიმდინარე

პროექტის შესახებ

MBG Construction აწარმოებს რკინა-ბეტონის სამუშაოებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისას უნივერსიტეტის ქუჩაზე.
პროექტის სრული ფართობი: 3800 მ2