პეტრე სარაჯიშვილის ქ. #1
593 11 13 23

პირველადი დახმარების ინსტრუქტაჟი

ჩვენი სერთიფიცირებული ოფიცრები ჩაატარებენ თქვენს კომპანიაში პირველადი დახმარების ინსტრუქტაჟს, თუ როგორ გავუწიოთ ადამიანს პირველადი დახმარება და როგორ მოვიქცეთ კრიტიკულ სიტუაციებში.

შრომის უსაფრთხოების დაცვა ნებისმიერ ეკონომიკურ სფეროში გუნდური საქმეა!

MBG Safety - თქვენი შრომის უსაფრთხოების გარანტი!

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: +995 593 234 080