პეტრე სარაჯიშვილის ქ. #1
593 11 13 23

MBG Safety - სახანძრო ინსტრუქტაჟი

ემბიჯი სეიფთი გთავაზობთ სახანძრო ინსტრუქტაჟს თქვენი და თქვენი თანამშრომლების მაქსიმალური უსაფრთხოებისთვის!

🔥 შრომის უსაფრთხოების ოფიცრები გააცნობენ ობიექტის პერსონალს ხანძრის წარმოქმნის შესაძლო მიზეზებს, პრევენციის გზებსა და ცეცხლის ჩაქრობის წესებს.

🤝 MBG Safety- შრომის უსაფრთხოების დაცვა გუნდური სამუშაოა!


დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

☎️ +995 593 23 40 80
✉️ safety@mb.ge