ბელიაშვილის ქუჩა, N 142
592 12 11 32

სურსათის უვნებლობის კონტროლი

MBG Safety-ის გუნდი გთავაზობთ სურსათის ხარისხის კონტროლის მომსახურებას თქვენი ობიექტისთვის!

სურსათის უვნებლობა გულისხმობს სურსათით გამოწვეული რისკებისგან ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვას. ეს არის კონცეფცია, რომლის მიხედვითაც კონკრეტული სასურსათო პროდუქტი მისი მიზნობრივად მომზადების ან/და მოხმარების შემთხვევაში ზიანს არ აყენებს მომხმარებელს.

რას მოიცვას ხარისხის კონტროლი?

  • ინსპექტირება;
  • მონიტორინგი;
  • ზედამხედველობა;
  • დოკუმენტური შემოწმება;
  • ნიმუშის აღება;
  • HACCP აუდიტი.