პეტრე სარაჯიშვილის ქ. #1
593 11 13 23

სერვისები

MBG Safety - სოფლის მეურნეობა

შრომის უსაფრთხოების სრული მომსახურება აგრარული სექტორისთვის!
სრულად ნახვა

ჯანდაცვა და შრომის უსაფრთხოება

თქვენი სამუშაო გარემოსა და პაციენტების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.
სრულად ნახვა

მშენებლობა და შრომის უსაფრთხოება

MBG Safety გთავაზობთ მშენებლობისთვის ყველა აუცილებელ შრომის უსაფრთხოების სერვისს.
სრულად ნახვა

MBG Rent - სივრცული ხარაჩო

სამშენებლო ინვენტარის გაქირავება საუკეთესო პირობებით!
სრულად ნახვა

პირველადი დახმარების ინსტრუქტაჟი

MBG Safety გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინსტრუქტაჟების ჩატარებას.
სრულად ნახვა

MBG Safety - Market

Covid-19-ისგან დამცავი, სადეზინფექციო თუ სამეურნეო დანიშნულების პროდუქცია
სრულად ნახვა

შრომის უსაფრთხოების აქტების შედგენა

MBG Safety გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტებისა და აქტების შედგენა.
სრულად ნახვა

MBG Safety - სახანძრო სისტემის შექმნა

MBG Safety - შრომის უსაფრთხოების მომსახურება ყველა ეკონომიკურ სფეროში!
სრულად ნახვა

MBG Rent - DOKA-ს კოლონის ყალიბები

MBG Rent გთავაზობთ DOKA-ს კოლონის ყალიბებს თქვენი მშენებლობისთვის.
სრულად ნახვა

გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება