პეტრე სარაჯიშვილის ქ. #1
593 11 13 23

სერვისები

პირველადი დახმარების ინსტრუქტაჟი

MBG Safety გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინსტრუქტაჟების ჩატარებას.
სრულად ნახვა

MBG Safety - Market

Covid-19-ისგან დამცავი, სადეზინფექციო თუ სამეურნეო დანიშნულების პროდუქცია
სრულად ნახვა

შრომის უსაფრთხოების აქტების შედგენა

MBG Safety გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტებისა და აქტების შედგენა.
სრულად ნახვა

MBG Safety - სახანძრო სისტემის შექმნა

MBG Safety - შრომის უსაფრთხოების მომსახურება ყველა ეკონომიკურ სფეროში!
სრულად ნახვა

MBG Rent - DOKA-ს კოლონის ყალიბები

MBG Rent გთავაზობთ DOKA-ს კოლონის ყალიბებს თქვენი მშენებლობისთვის.
სრულად ნახვა

გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება