პეტრე სარაჯიშვილის ქ. #1
593 11 13 23

შრომის უსაფრთხოების მომსახურება მთელი ქვეყნის მასშტაბით!

შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვა ნებისმიერ ეკონომიკურ სფეროში წარმატების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. თითოეული კომპანიის მოვალეობაა ზრუნევდეს როგორც თანამშრომლის, ასევე ვიზიტორის შრომის უსაფრთხოებასა და ობიექტზე ამ მხრივ არსებული პირობების მაქსიმალურ თანხვედრაზე ქვეყნის იმჟამინდელ კანონმდებლობასთან. 

გამომდინარე იქიდან, რომ არც თუ იშვიათი შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების კუთხით საკანონმდებლო ცვლილებები, ემბიჯი სეიფთის გუნდი მუდმივად ზრუნავს საკუთარი სერვისისა და პირობების განვითარება-დახვეწაზე, ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური თუ სოციალური გარემო-პირობების გათვალისწინებით. სწორედ ამიტომ, MBG Safety-ის გუნდი ეტაპობრივად ამატებს საკუთარ ფილიალებს ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში პარტნიორი კომპანიების მაქსიმალური კომფორტისთვის. 

ჩვენი მომსახურება ვრცელდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ხოლო ფილიალები მდებარეობს თბილისში, ბათუმში, თელავსა და უკვე ქუთაისშიც. 


მისამართი:
თბილისი, პეტრე სარაჯიშვილის ქუჩა, N1
ბათუმი, ჭავჭავაძის ქუჩა, N32
თელავი, ერეკლე მე-2-ის ქუჩა, N2

ქუთაისი, რუსთაველის გამზირი, N 137 

MBG Safety - თქვენი შრომის უსაფრთხოების გარანტი!